WCAG 2.0 AA / Universell utforming

WCAG 2.0 AA / Universell utforming

Fra og med 01. juli 2014 er de nye retningslinjene for universell utforming (WCAG 2.0) lovpålagt her i Norge. Dette innebærer at alle nye nettløsninger (med få unntak) må møte kravene om universell utforming. Disse kravene skal forenkle netthverdagen for svaksynte,...