Gjør dine data om til verdier

Vi lever i et digitalt samfunn hvor det samles inn informasjon om praktisk talt alt vi foretar oss. Både det offentlige og private bedrifter sitter derfor i dag på enorme mengder data.

Business intelligence handler om å omdanne disse dataene til nyttig informasjon og verdifull innsikt som hjelper deg å utvikle forretningen i riktig retning. Dette gjøres gjennom å samle inn, kvalitetssikre og analysere dataene for deretter å presentere disse på en lettfattelig og gjerne visuell måte.

Du som mottaker skal enkelt forstå dataene du blir gitt, se mulighetene i disse og ikke minst være trygg på at datagrunnlaget er til å stole på.

Nettrakett hjelper deg å finne frem i informasjonskaoset slik at du heller kan fokusere på å ta datadrevne beslutninger, skape konkurransefortrinn og tilpasse virksomheten til de raske endringene i markedet.

«Vi ønsker å finne en måte å presentere de dataene og tallene vi har. Da må vi være i førersetet slik at vi kan bruke disse til beslutningsstøtte.

Nettrakett kom til oss og tilbudte en god løsning for det. De er nært oss og var veldig på, så vi synes det er veldig spennende å samarbeide med Nettrakett.»

Tage Ellingsen
Daglig leder

Hva kan dine data gjøre for deg?

Datavisualisering og rapportering

Nøkkelen til å oppdage viktig informasjon og raskt se hvor du bør fokusere tiden din, er å få informasjonen presentert på en lettfattelig måte. Ved bruk av eksempelvis Microsofts Power BI, et av markedets mest anerkjente visualiseringsverktøyer, hjelper vi deg å utvikle interaktive dashboards og rapporter for organisasjonen din som lar deg se informasjonen du trenger, når du trenger den. Både på mobil, nettbrett eller PC. Vi er heller ikke fremmed for å jobbe med andre visualiseringsverktøy du måtte ha i bedriften. 

Dataanalyse og beslutningsstøtte

Vi hjelper deg å grave etter svar i dataene du har tilgjengelig i organisasjonen slik at du står bedre rustet til å møte morgendagen. Hvordan går det egentlig med bedriften? Hvilke områder må du ta tak i? Hvorfor går produksjonen ned? Hvor store markedsandeler har vi tatt i det siste? 

Eksempler på datakilder kan være salgs- og kundedata, brukerstatistikker, forretningsdata, markedsdata, prisings- og kostnadsmodeller, informasjon om arbeidsprosesser, driftsinformasjon, operative data, sensordata osv.

Databehandling og modellering

Nesten alle bedrifter i dag har en rekke interne systemer å forholde seg til. Dette gjør at informasjonen ligger spredt rundt og det kan være vanskelig å klare å skape et fullverdig og riktig bilde av det som skjer i bedriften. Vi kan bistå med innsamling av data fra ulike kilder, kvalitetssikre dataene og sammenfatte disse slik at du har et felles datagrunnlag å forholde deg til.   

Vi bistår også med mer komplekse oppgaver som krever mer større grad av datamodellering. Eksempelvis utarbeidelse av pris- og kostnadsmodeller o.l.

Måltall

De som setter seg SMARTE mål og jobber for å nå disse har en mye større sannsynlighet for å lykkes enn de som ikke gjør det. Vi hjelper deg å definere måltall for bedriften og sette opp dashboards som viser visuelt fremgangen mot målene. Dette kan også bidra til å skape motivasjon hos de ansatte ved at de kan følge med på utviklingen i selskapet og ser helt konkret hva de bidrar med.

Effektivisering

Det er altfor mange ansatte i dag som bruker store deler av arbeidstiden sin på oppgaver som enten kunne vært gjort mer effektivt eller vært gjort på en annen måte. 

Ved bruk av data hjelper vi deg å oppdage områder i organisasjonen som kan forbedres enten gjennom effektivisering eller automatisering.

Hvorfor bedrifter velger nettrakett

Fordi vi..

Kontakt oss om forretningsanalyse