Tegning av en astronaut

Daniel Pettersen

IKT Lærling

Daniel er lærling i IKT faget.