Isabell Helen
Johnsen

Webutvikler

Isabell jobber som webutvikler hos Nettrakett. Hun har en bachelorgrad i webutvikling fra NTNU i Gjøvik.