Ivar tjønsø

Ivar Tjønsø

Daglig leder

Ivar trives svært godt i skjæringspunktet mellom endringsvillige organisasjoner og markedet de operer i.

Gjennom to yrkesaktive tiår har Ivar jobbet i mange ulike organisasjoner med utvikling og gjennomføring av markedsrettede strategier – både nasjonalt og internasjonalt.

Med en International Business og endringsledelse i bunn, har han hele tiden hatt fokus på å utvikle markedsrettede organisasjoner som evner å utnytte det fulle potensialet som ligger i hver enkelt ansatt.

Han har jobbet med mange ulike aktører innen bransjer som opprett, fiskeri og industri. Sist som Region Direktør for Accountor Norge.

Han er levende opptatt av at nordnorsk næringsliv skal vokse og at landsdelen skal evne å tiltrekke seg den råeste kompetansen, der hvor det trengs.

Nå er han svært lykkelig for å få lede en særdeles kompetent og energisk gjeng i Nettrakett, mot nye høyder. Han vil selv bidra med strategisk markedsrådgivning for kunder.