Hva er Analog Markedsføring?

Analog Markedsføring refererer til markedsføringsmetoder som ikke er digitale, som for eksempel trykte reklamer, TV-reklamer, radioreklamer og direktepost. Selv om digital markedsføring har tatt over mye av markedsføringslandskapet, spiller Analog Markedsføring fortsatt en viktig rolle for mange bedrifter.

Analog Markedsføring kan være spesielt effektivt for lokale virksomheter eller for målgrupper som ikke er like digitale.