Tilgjengelighetserklæring for kommune og offentlig

Nettrakett jobber med universell utforming hver dag, og hjelper offentlige virksomheter trygt i havn med å få på plass lovpålagt tilgjengelighetserklæring. Ta kontakt for rask implementering.

Nye krav

Kravene for digital universell utforming skjerpes. Tidligere måtte man forholde seg til 35 minstekrav. Fra 1. februar 2023 må offentlige virksomheter møte 12 nye krav i tillegg for å oppfylle lovkravet.

Hva er tilgjengelighetserklæring?

En tilgjengelighetserklæring er en selvdeklarasjon som forteller om i hvilken grad nettsiden etterlever kravene til universell utforming av digitale flater.

Hvem må ha tilgjengelighetserklæring?

Kravet gjelder alle virksomheter i offentlig sektor. Begrepet offentlig sektor skal i denne forbindelse tolkes på samme måte som regelverket for offentlige anskaffelser. Mangler tilgjengelighetserklæringen etter 1. februar 2023, kan tilsynet reagere med pålegg om dagbøter.

Noen av dem vi har bistått:

Andøy kommune logo
Lyngsalpan landskapsvernområde logo
Nordkvaløya-Rebbenesøya landskapsvernområde logo
Hadsel kommune logo
Stokmarknes miljøhavn logo
Hadsel havn logo
Storheia Arena logo

Ta kontakt

Våre eksperter er klare for å hjelpe deg til å møte alle kravene på en rask og korrekt måte. Ta kontakt i dag på telefon: 477 76 770, e-post: kontakt@nettrakett.no eller fyll ut kontaktskjema under:

Deling:

Konsulent som implementerer tilgjengelighetserklæring for kommune og offentlig sektor