WCAG 2.0 AA / Universell utforming

Fra og med 01. juli 2014 er de nye retningslinjene for universell utforming (WCAG 2.0) lovpålagt her i Norge. Dette innebærer at alle nye nettløsninger (med få unntak) må møte kravene om universell utforming. Disse kravene skal forenkle netthverdagen for svaksynte, hørselshemmede og personer med funksjonsnedsettelser. 35 av 61 suksesskriteriene i WCAG 2.0 må oppfylles for at nettløsningen skal være godkjent og etter forskriftene.

Eksempler på krav er tilstrekkelige fargekontraster, alt-tekst på bilder og at tekst skal kunne forstørres med inntil 200% uten at innhold eller funksjonalitet går tapt. Du kan se alle kravene her.

Dette gjelder også ved større oppgradering av systemer, f.eks. ny softwareversjon eller ved endring av design som gjør at nettløsningen fremstår som ny for brukeren.

Fra 01.01.21 må alle nettløsninger (med noen unntak) møte disse kravene.

Nettrakett har kompetanse og lang erfaring med universell utforming på nett.

Få nettsider som er tilgjengelig for alle dine kunder

Fyll ut skjema under så gir vi deg et godt tilbud på nettsider som møter kravene til universell utforming på nett.

Deling: