3 ting å tenke på før du lager en Facebook-annonse

Facebook er uten tvil den mest brukte sosiale kanalen med over 2 milliarder aktive brukere i måneden. Det er derfor utrolig viktig for bedrifter å bruke denne plattformen i sin markedsføring for å nå potensielle kunder. Facebook Ads er et effektivt verktøy som gjør det mulig å nå relevante målgrupper med den informasjonen du ønsker å formidle. I stedet for å kaste bort penger på personer som ikke er interesserte i dine produkter, kan du derfor bruke Facebook-annonser for å nå de personene du ønsker å nå.

Hvor skal du begynne? Her kommer 3 enkle tips til hva du bør tenke på før du lager en Facebook-annonse:

1. Definer målet

Det første du bør tenke over er hva du ønsker å oppnå gjennom annonsen. Dette kan for eksempel være å øke antall følgere på Facebook, øke konverteringer på nettsiden eller å øke trafikkmengden på en nettside. Facebook gir en god oversikt over ulike mål når du oppretter en annonse.

2. Definer målgruppe

Det overordnede målet for annonsen gir en pekepinn på hvem du ønsker at annonsen skal vises til. Mest sannsynlig har du allerede en idé om hvem dine kunder er, men det er likevel viktig å tenke på kunderelasjoner for å få et enda tydeligere bilde på hvem annonsen skal vises til. I utgangspunktet kan du bruke konsumentens kjøpsprosess (AIDA) for å skille mellom 3 ulike kunderelasjoner.

Attention

Attention (oppmerksomhet) viser til det første steget der den potensielle kunden får kjennskap til bedriften din. Med andre ord, dette er personer som enda ikke vet hvem du er eller hva du kan tilby. For denne målgruppen vil det derfor være fordelaktig med et mål som skaper økt oppmerksomhet og kunnskap om din bedrift. Dette kan for eksempel være å øke trafikkmengden til en nettside, enten det er snakk om en bedriftsblogg eller en hjemmeside.

Facebook gir deg mulighet til å definere målgruppen basert på et flertall faktorer som blant annet kjønn, alder, geografisk plassering, atferd og interesser. Dersom du er en lokal bedrift som hovedsakelig fokuserer på nærområdet, kan du bruke geografisk plassering for å finne potensielle kunder der du holder til. Hvis du er en litt større bedrift eller en e-handelsbedrift kan det være lurt å definere målgruppen basert på interesser. Finn personligheter, merkevarer og andre temaer som din målgruppe vil være interesserte i og bruk disse for å finne ditt ideale publikum.

Interest and desire

Interest and desire (interesser og ønsker) er de neste stegene i kjøpsprosessen. Personer som befinner seg i disse fasene kjenner til bedriften din og har mest sannsynlig besøkt hjemmesiden eller Facebook profilen din. Dette er personer som har vist interesse for din bedrift og målet for denne målgruppen vil derfor være å dyrke frem en enda sterkere relasjon og mer tillit. Annonser for denne målgruppen kan basere seg på retargeting av personer i attention steget som for eksempel har lest et blogginnlegg tidligere. Hvilken verdi kan du tilby personer som er nysgjerrige på dine produkter eller tjenester?

Action

Action (handling) viser til det siste steget hvor det gjennomføres et kjøp. Personer i denne fasen kjenner deg godt og har stor interesse for det du tilbyr. Det naturlige målet her vil derfor være konvertering, enten det er snakk om førstegangskjøp eller gjenkjøp fra eksisterende kunder. Annonsen vil derfor kunne ta utgangspunkt i retargeting av personer i interest og desire stegene, eller retargeting av eksisterende kunder for å tilby løsninger på nye problemer eller behov. Husk at det krever mer å dyrke frem en helt ny kunderelasjon enn å holde på eksisterende kunder. Det er derfor viktig å opprettholde eksisterende kunderelasjoner gjennom blant annet Facebook-annonser for å forbli «top-of-mind».

3. Sett budsjett for annonsen

Etter å ha definert mål og målgruppe for annonsen, må du ta stilling til budsjett og eventuelt tidsrom for annonsen. Kostnadene for annonsen baseres på hvilket publikum du prøver å nå, og om det er stor konkurranse for å nå nettopp ditt publikum. Dersom du får god respons på annonsen vil kostnadene gå ned fordi Facebook sine algoritmer oppfatter ditt annonsebudskap som relevant for valgt målgruppe.

For Facebook-annonser kan du velge mellom å sette et daglig budsjett eller et totalt budsjett. Dersom du ikke har satt en tidsbegrensning vil det være best å velge et daglig budsjett for å få en lett og kontrollerbar oversikt over hvor mye du har brukt på annonsen hver dag. Du velger selv hvordan Facebook skal optimalisere annonsen. Basert på målet, kan du velge å optimalisere for engasjement, klikk eller visninger:

Engasjement

Optimalisering for engasjement gjør at Facebook hovedsakelig fokuserer på å vise annonsen til personer som har størst sannsynlighet for å fullføre det definerte sluttmålet.

Klikk

Dersom du velger å optimalisere for klikk vil Facebook vise annonsen for personer som har høy sannsynlighet for å klikke på annonsen.

Visninger

Det siste alternativet er å optimalisere for visninger, der du betaler en sum for hver tusende visning eller eksponering av annonsen.

Når du har valgt hvordan du vil optimalisere annonsen velger du et bud ut i fra dette. Det finnes ingen fasitsvar på hvor mye du burde by da dette kommer an på din bedrift og dine mål med annonseringen. Som en hovedregel anbefaler vi å starte med et relativt lavt bud og analysere responsen på annonsen etterhvert. Dersom annonsen får god respons kan du vurdere å øke budsjettet for enda bedre effekt.

Du er nå klar for å sette i gang og lage en Facebook-annonse!

Det viktigste å tenke på her er hva du ønsker å kommunisere. Hva kan du tilby, og hvordan vil dette bidra til å løse et behov eller et problem? Vær tydelig og konkret slik at det ikke er tvil om hva du ønsker å formidle. Det er også viktig å ha målgruppen i bakhodet slik at kommunikasjonen og ordlyden i annonsen retter seg spesifikt mot det segmentet.

Inkluder et passende bilde, en illustrasjon eller en video som får annonsen til å skille seg ut. Facebook-brukere er raske med å scrolle seg videre hvis oppmerksomheten ikke fanges umiddelbart. Visualisering er derfor en avgjørende faktor for å skape oppmerksomhet og faktisk lykkes med en Facebook-annonse.

Få hjelp med Facebook Ads

Få råd og tips hvordan du kan benytte Facebook Ads på en formålstjenlig måte. Vi kan hjelpe deg i gang eller drifte Facebook Ads for deg, slik at du kan fokusere på dine arbeidsoppgaver!

Deling: