Æ E MÆ er lansert

Nettrakett har bidratt på et svært viktig prosjekt.

Fra Æemæ.no:

Æ E MÆ er en helhetlig modell for forebygging av vold og seksuelle overgrep blant barn og unge. Modellen inneholder undervisning og opplæring av barn, unge og deres foreldre samt kunnskapsheving hos ansatte som gjennom sin jobb kan være med å forebygge vold og overgrep.

Sortland kommune har jobbet frem denne modellen og den er nå tilgjengelig helt gratis for alle norske kommuner på nettstedet Æemæ.no. Prosjektet er finansiert av Nordland fylkeskommune og Helsedirektoratet.

Nettrakett fikk oppdraget med å utvikle nettside og produsere en video.

Det har vært et meget betydningsfullt prosjekt å jobbe med og vi er veldig takknemlige for å få ta del i dette viktige arbeidet.

Nettsiden er delt inn i 3 ulike læreprogram; barnehage, 7. klasse og russen. Her kan alle som tar i bruk Æ E MÆ laste ned og skrive ut temaplaner, undervisningsmaler og brosjyrer.

Besøk Æemæ.no

Trenger du hjelp med ny nettside?

Fant ingen felt.

Deling:

Nettsiden til Æemæ på nettbrett og desktop