CPL (Cost Per Lead)

Hva er CPL (Cost Per Lead)? CPL (Cost Per Lead) måler kostnaden en virksomhet pådrar seg for å skaffe en ny potensiell kunde eller «lead». Dette er spesielt nyttig i B2B-markedsføring hvor salgsprosessen ofte er mer kompleks og tar lengre tid. CPL hjelper markedsførere å forstå effektiviteten av deres kampanjer og hvor mye de bør […]

CRO (Conversion Rate Optimizing)

Hva er Conversion Rate Optimization (CRO)? Conversion Rate Optimization (CRO) er prosessen med å forbedre og optimalisere nettstedet eller appen for å øke sannsynligheten for at besøkende utfører en ønsket handling, som for eksempel et kjøp, registrering eller nedlasting. I digital markedsføring er CRO viktig for å forbedre ROI og for å maksimere effektiviteten av […]

CTR (Click Through Rate)

Hva er Click-Through Rate (CTR)? Click-Through Rate (CTR) er en metrisk enhet som måler effektiviteten av en online annonse eller markedsføringskampanje. CTR defineres av antall klikk delt på antall visninger, og uttrykkes ofte som en prosentandel. En høy CTR indikerer at annonsen eller kampanjen har lykkes i å tiltrekke seg brukerinteresse. En høy CTR kan […]

CRM (Customer Relation Management)

Hva er Customer Relationship Management (CRM)? Customer Relationship Management (CRM) er en strategi og teknologi som brukes for å forvalte og analysere kunderelasjoner gjennom hele kundens livssyklus. I digital markedsføring, er CRM-systemer viktige for å spore kundekommunikasjon, preferanser og kjøpshistorie, noe som kan hjelpe bedrifter med å målrette markedsføringsinnsatsen mer effektivt. Et godt CRM-system kan […]

CPA (Cost Per Action)

Hva er Cost Per Action (CPA)? Cost Per Action (CPA) er en betalingsmodell i digital markedsføring der en annonsør betaler for en spesifikk handling utført av en bruker, som for eksempel et kjøp, registrering, eller en nedlasting. Dette gir markedsførere et presist mål på hva hver konvertering faktisk koster. CPA er spesielt nyttig for å […]

CPC (Cost Per Click)

Hva er Cost Per Click (CPC)? Cost Per Click (CPC) er en betalingsmodell i digital markedsføring der en annonsør betaler en fast sum for hvert klikk på en annonse. Dette er vanlig i søkemotorannonsering og andre former for betalt annonsering. CPC er et viktig mål for å vurdere effektiviteten av en annonsekampanje, da det direkte […]

CPM (Cost Per Mille)

Hva er Click Per Mile (CPM)? Click Per Mile (CPM), også kjent som «Cost Per Mille», er en betalingsmodell i digital markedsføring der annonsører betaler for hver tusende visning av deres annonse. Dette er en vanlig metode for prising av bannerannonser og andre visningsbaserte annonser. CPM gir markedsførere et mål på hvor effektivt de når […]

Clickbait

Hva er Clickbait? Clickbait er en form for digital markedsføring eller journalistikk der overskrifter, titler eller beskrivelser er designet for å tiltrekke seg oppmerksomhet og oppfordre leserne til å klikke på en lenke. Selv om Clickbait kan være effektivt for å øke klikkfrekvensen, kan det også føre til negativ brukeropplevelse hvis innholdet ikke lever opp […]

Chatbot

Hva er en Chatbot? En Chatbot er en programvareapplikasjon som bruker kunstig intelligens (AI) og naturlig språkbehandling for å simulere menneskelig samtale. I digital markedsføring er Chatbots ofte brukt for kundeservice, leadgenerering og automatisering av ulike oppgaver. Bruk av Chatbots kan forbedre brukeropplevelsen, redusere kundeservicekostnader og øke salget ved å gi umiddelbar assistanse.

CAC (Customer Acquisition Cost)

Hva er CAC (Customer Acquisition Cost)? CAC står for Customer Acquisition Cost, og det er en økonomisk indikator som måler kostnaden ved å tilegne seg en ny kunde. I digital markedsføring er dette en kritisk faktor for å avgjøre lønnsomheten av ulike markedsføringskanaler og kampanjer. Forståelse av CAC hjelper markedsførere med å allokere ressurser mer […]