XML

Hva er XML? XML står for «eXtensible Markup Language» og er et merkespråk som brukes for å strukturere data i en maskinlesbar form. I digital markedsføring kan XML brukes i forskjellige kontekster, inkludert datautveksling, innholdsforvaltning og webutvikling. Det er spesielt nyttig for å strukturere data i en måte som kan enkelt leses av både mennesker […]