Hva skal til for å rekruttere elever i 2022?

Hvert år sitter administrasjonen ved videregående skoler i Distrikts-Norge med en klump i halsen – vil vi få søkere nok til å opprettholde alle studietilbudene våre? Vil vi ha mulighet til å gi et fullverdig tilbud til ungdommen vår – her ved vår skole?

Bakgrunn og problemstillingen

Med fallende søkertall gjennom tøffe år med nedlegging av store arbeidsplasser og fraflytting fra kommunen, sto Andøy Videregående skole i fare for å miste enkelte av studietilbudene som det var jobbet intenst med å etablere.

165 tilgjengelige elevplasser fordelt på yrkesfag og studiespesialisering skulle fylles innen høsten 2022. Konsekvensene ved å ikke fylle dem, ville være katastrofal for Andøya, samfunnet og elevene ved den videregående skolen.

Administrasjonen ved skolen, med assisterende rektor Frode Stave i spissen, måtte derfor gjøre tiltak for å sikre at elever som har sin tilhørighet til regionen valgte å søke seg til Andenes.

– Vi så for oss at søkertallene ved enkelte av tilbudene kom til å bli marginale. Skolen fryktet på et tidspunkt at vi skulle ha så få søkere på enkelte av VG1-tilbudene våre at vi ikke fikk starte opp. Da ble det helt avgjørende for oss å tiltrekke oss de elevene som på en eller annen måte har tilhørighet til oss.

Som alle andre videregående skoler, er Andøy Videregående i tøff konkurranse med andre aktører – både lokalt og regionalt. Spesielle tilbud som Romteknologi og Dronestudier skulle dertil ut på det nasjonale markedet å rekruttere elever. Ingen liten oppgave for en videregående skole i Distrikts-Norge. 

Løsningen

– Vi var nødt til å tenke nytt. Vi måtte sørge for å nå potensielle søkere på en annen måte enn vi hadde gjort tidligere – gjennom medium som ungdommen bruker.

Avgjørelsen om å ta i bruk video, og å bruke profesjonelle aktører for å distribuere denne gjennom sosiale medier ble tatt og Nettrakett ble kontaktet med ønske om å lage en promoteringsfilm.

– Vi hadde sett at Nettrakett hadde laget videoer for andre selskaper, men også for andre skoler. Vi ønsket å få frem det som er særegent ved å drive skole. Derfor var Nettrakett et naturlig valg for oss.

Andøy Videregående skole er en skole, som i likhet med mange andre distrikts-skoler, har stor variasjon i sitt skoletilbud med flere VG1-tilbud og nå VG2 Drone og Romteknologi. Skolen ligger unikt til, med spektakulære omgivelser som gir store muligheter for fritidsaktiviteter og samvær.

– Vi ønsket å få frem det som var unikt med vår skole. Gjennom samarbeidet med Nettrakett opplever vi at vi har fått dette frem – så det holder!

Resultatene

Videoen vi produserte: 

Resultatene er ikke til å ta feil av. Flere søkere til VG2 Drone og Romteknologi og VG1 Studiespesialisering, Helse og oppvekstfag og Elektro- og datateknologi.

– Filmen vi har laget sammen med Nettrakett har hatt avgjørende effekt for våre søkertall. Sammenlignet med fjoråret hvor vi hadde 87 elever, ligger vi nå an til å få 114-115 søkere til skolen – en økning på 25 elever. Tatt i betraktning av at elevtallet i fylket går ned, må vi si at vi har lykkes!

Tall fra kanalene

Effekten av god rekruttering og god film

Rekrutteringsfilmen hadde også andre effekter. Stolthet over egen arbeidsplass, stolthet blant elever, og en generell stolthet i samfunnet over det viktige og unike tilbudet den videregående skolen representerer, er blant de effektene en slik kampanje også førte med seg.

– Filmen hadde større effekt enn vi hadde håpet på. Den har nådd bredere ut enn vi hadde sett for oss. Den har blitt delt flere ganger enn vi hadde sett for oss. Den er blitt omtalt ekstremt positivt i lokalmiljøet og også blant våre egne.

Med over 350 delinger, og mer enn 1 100 positive reaksjoner på Facebook har den nådd vidt og bredt. 24.700 minutter konsumert med reklame for Andøy VGS har gitt ønsket effekt.

Fullservice leverandør

Valget av Nettrakett som leverandør kom naturlig. En sømløs leverandør av tjenester gjorde at det ikke ble noe skille mellom det å lage filmen og få denne ut som en rekrutteringskampanje på sosiale medier. Dette er en del av pakken Nettrakett leverer.

– Vi fikk alt vi trengte fra en og samme leverandør. En leverandør som er tett på og nær. Det har vært veldig viktig.

Rekrutteringsprosessen som ble iverksatt, filmen som ble laget og den digitale markedsføringskampanjen som ble iverksatt resulterte i at Andøy Videregående skole har nok elever til å starte opp alle tilbudene ved skolen høsten 2022.

– Vi vil definitivt vurdere å bruke Nettrakett igjen. Om det er på videooppdrag eller andre typer oppdrag, så er dette et selskap som vi stoler på, og som vi vet kan levere på våre interesser. Det er naturlig at vi har Nettrakett i «Rolodexen» vår, avslutter Stave.

Kontakt oss om digital synlighet