Hvorfor gjøre et forprosjekt?

Stemmer det at din organisasjon vurderer å få oppdatert, endret eller kanskje laget en helt ny nettside? Så bra!

For mer informasjon om hvorfor det er viktig å ha en ny nettside, se her: https://nettrakett.no/8-grunner-til-at-bedriften-trenger-egen-nettside/. 

Det er lurt å gjøre seg noen tanker rundt hva slags nettside du ønsker, før man kommer ordentlig i gang. Å lage en nettside er på mange måter som å bygge et hus. Dersom du ikke utfører et skikkelig forarbeid før spaden går i jorden, vil sluttproduktet fort ende opp med å koste mer, ta lengre tid og kanskje ikke bli like bra som det kunne blitt med litt bedre tid og planlegging. Derfor er et forprosjekt så viktig!

Mål, ønsker og rammer

Målet ved et forprosjekt er å avklare dine behov, ønsker og rammer for den nye nettsiden. Behov kan defineres som selve eksistensgrunnlaget til nettsiden, for eksempel:

  • Hvorfor ønsker du en ny nettside?
  • Hvorfor skal kunder benytte seg av siden?
  • Hva skal kundene finne på nettsiden?

Ønsker er mer lystbetont, på lik linje med ønsker man har for innredningen av et hus, for eksempel:

  • Design/layout på nettsiden
  • Valg av farger
  • Oppsett av menyen og ikonene
  • Funksjoner på nettsiden

Her kan vi la kreativiteten strømme på, før vi faller tilbake på jorden og ser på de faktiske rammene til nettsiden:

  • Økonomiske ressurser
  • Tid
  • Kvalitet

Hvor mye penger har organisasjonen sett for seg å bruke på denne nettsiden? Er ønskene for ambisiøse for budsjettet, eller er det kanskje rom til enda bedre løsninger? Er det lagt av nok tid til å produsere nettsiden, eller må omfanget revurderes?

Er du med så langt? Bra! La oss nå se på hvordan vi gjør dette i praksis. Det er viktig å bemerke seg at ingen nettsider er helt like, og derfor vil også prosessen variere fra nettside til nettside, men et typisk forprosjekt kan se slik ut:

Aktivitetsplan

Hva gjør vi før vi møtes?

Det første vi gjør er å analysere nå-situasjonen til din organisasjon og markedet den opererer i. Det gjør vi ved å se på innholdet på nåværende nettside, hvor besøkende kommer fra og hvordan konkurrentene utformer sine nettsider. Målet vil være å lage en bedre nettside enn konkurrentene dine.

Når vi analyserer for å se hva som fungerer og hva som må utbedres bruker vi flere verktøy, for eksempel Google Analytics. En slik analyse gjennomføres for å få en forståelse av hvor trafikken til den nåværende nettsiden kommer fra, og hvordan kundene klikker seg gjennom siden når de først har landet på den. Etter en titt på nåværende side må det tas noen viktige valg. Innhold som ikke produserer gode resultater vil fjernes, og innhold som generer gode resultater videreføres til ny nettside. Innhold som fungerer bra, vil også få en gjennomgang for mulig forbedring.

Neste steg, møte: 

Under møtet må vi diskutere deres behov, ønsker og rammer rundt nettsiden. I tillegg vil funnene fra situasjonsanalysen bli presentert. Videre ser vi på forslag til nettsidearkitekturen, altså hvordan nettsiden bør bygges opp for å være mest mulig brukervennlig, men samtidig møte deres behov og ønsker. Vi gjør også en målgruppeanalyse slik at innhold og layout vil være appellerende for dem. Med den kunnskapen vil det bli laget et innhold- og sidekart som gir en visuell og enkel å forståelse av hvordan nettsiden vil kunne bli. Tekniske krav/ønsker som GDPR, sporing av kundereise og universell utforming, og viktigheten og hvordan dette burde bli implementert i nettsiden vil også bli gjennomgått.

Siste steg, rapport:

Når dette er gjort vil vi i Nettrakett lage en sluttrapport og en videre prosjektbeskrivelse som kan brukes som utgangspunkt når ny nettside skal lages.

Dette kan kanskje virke som mye arbeid, men ta det med ro, det er ikke så mye som det først ser ut som. For å gjennomføre forprosjektet må du og de involverte fra din organisasjon være tilgjengelig for eventuelle spørsmål og avklaringer. Det vil ofte holde med et kortere møte over telefon eller video hvor vi får innsikt i deres nåværende situasjon, behov, ønsker, rammer og mål. Vi er da avhengig av at din kontaktperson innehar den nødvendige informasjonen om dette. Det største tidsforbruket vil være under selve møtet hvor dere er nødt å være til stede, da det er dere som skal vurdere og ta avgjørelser. Etter det tar vi oss av resten av jobben, men det er mulig at vi må kunne ta kontakt om noe må spesifiseres.

For enda mer informasjon og en utforpliktene prat ta gjerne kontakt med oss i Nettrakett.

Bli tilgjengelig og attraktiv for dine kunder!

Vi kan hjelpe deg å sette opp mobil- og brukervennlige nettsider, hele veien fra A – Å.

Ta bedriften din

til nye høyder

Finn ut hvordan vi kan bidra til at du får flere kunder. Enten du skal starte opp med et nytt prosjekt eller allerede har en etablert bedrift er vi opptatte av å ha et helhetlig perspektiv på våre løsninger. Vi ser helhetlig på kundereisen og vet viktigheten av å iverksette målbare tiltak som bygger opp under hverandre.