Hva er universell utforming på nett?

Sist oppdatert: 21.02.23

Universell utforming handler om å utforme omgivelser, produkter og tjenester slik at de kan brukes av alle, også de med nedsatt funksjonsevne (for ekspempel blinde eller døve personer). Et eksempel på universell utforming kan være en video med undertekster, slik at også en døv person kan se den og skjønne hva det dreier seg om.

Hvem gjelder universell utforming for?

Forskriften om universell utforming på internett kom i 2013, og gjelder for alle nettsider som er hovedkanalen og retter seg mot allmennheten. Her snakker vi om nettsider, nettbutikker, nettaviser, nettbanker og søkemotorer. Loven er lik for alle, både private og offentlige, men det finnes likevel noen små unntak.

Når du utvikler en nettside som er universelt utformet, kan du nå alle, uavhengig om de har nedsatte funksjonsevner eller ei, i en og samme løsning. Dette vil ikke bare spare deg tid og penger, men vil være med på å gi en enklere digital hverdag for dine kunder, og reflektere svært positivt tilbake på din bedrift.

Universell utforming er ikke bare bra for business, det er også et lovkrav. Nesten alle norske nettsider som er nye eller vesentlig oppgraderte etter 1. juli 2014 skal følge denne standarden (også kalt WCAG. 2.0). Det er visse unntak, for eksempel innen skole- og utdanningssektoren. Men alle IKT-løsninger, inkludert allerede eksisterende, skal være universell utformet innen 1. januar 2021. Vær oppmerksom på at dersom du foretar omfattende endringer på nettsiden mellom disse datoene, er den å se på som ny etter forskriften, og må derfor følge kravene.

Fra 01.02.23 gjelder WCAG 2.1 for offentlig sektor og WCAG 2.0 for privat sektor.

 

«Universell utforming er nødvendig for noen, og bra for alle»

 

Men er det virkelig så viktig?

Som vi nevnte over, forskriften om universell utforming er helt nødvendig for noen, og bra for oss alle. Mange opplever på et eller annet tidspunkt nedsatte funksjonsevner. Med årene blir kanskje synet eller hørselen svekket, men også ulykker og sykdommer kan forårsake dette. Derfor kan det å lese tekst med lav kontrast i forhold til bakgrunnsfargen eller høre hva som sies i en videosnutt på en nettside, bli en stor utfordring. Med universell utforming vil dette bedre slike situasjoner, ettersom forskriften om universell utforming fokuserer blant annet på tilstrekkelig kontrast og tekstet video- eller lydopptak.

Universell utforming stiller mange krav, og det kan være vanskelig å ha kontroll på alle disse kravene selv. Heldigvis fins det ressurser på nett som kan hjelpe deg med å analysere nettsiden din automatisk, for eksempel: https://wave.webaim.org/. Når nettsiden er testet, vil du får forslag til konkrete endringer som må gjøres for at nettsiden din skal bli universelt utformet. Vær oppmerksom på at disse onlineverktøyene ofte ikke kan gjennomanalysere 100%, men at du kan komme veldig langt på vei likevel.

Tilsynet for Universell utforming av IKT har utarbeidet instruktive veiledninger som omhandler dette, og vi anbefaler at du ser gjennom disse. Når du har gjort deg kjent med hva forskriften omfatter, kan det også være lurt å skaffe seg en oversikt over de lovpålagte kravene.

Her kan du lese mer om WCAG 2.0 standarden.

Her kan du lese mer om WCAG 2.1 standarden.

Føler du fremdeles at universell utforming er svært kompliserte saker som går litt over hodet på deg? Fortvil ikke, Nettrakett hjelper deg gjerne med å få din nettside universelt utformet.

 

Bli tilgjengelig for alle dine kunder

Nettrakett har kompetanse og kan hjelpe deg med universell utforming nett.

Deling:

Illustrasjon Universell Utforming