Hva er vekstdrevet webdesign?

Hva er vekstdrevet webdesign (growth-driven webdesign)?

Vekstdrevet webdesign er en helt ny måte å utvikle nettsider på. Det er en smartere, mer smidig og datadrevet tilnærming til webutvikling. Det gir bedre resultater og mindre stress enn ved tradisjonell webdesign. Vekstdrevet webdesign handler om å skape en nettside som kontinuerlig utvikles og tilpasses etter hvordan besøkende velger å ta den i bruk. Utviklingen av nettsiden baseres på undersøkelser, testing og læring av de besøkende sin atferd. På denne måten kan man enkelt foreta nødvendige endringer av enkeltsider eller funksjoner som ikke presterer optimalt lengre.

Risiko

Ved tradisjonell webdesign er det mange risikoer. Det kan gå med mange sene kvelder til både planlegging, gjetting og frustrasjon. I tillegg blir mange andre arbeidsoppgaver satt på vent mens dere må fokusere på design, som ikke nødvendigvis er deres fagfelt.

Tradisjonell webdesign består vanligvis av en prosjektperiode hvor hele nettstedet settes opp med én gang, for deretter forbli statisk de neste to til tre årene. Hvilke funksjoner, samt utseende på nettsiden baseres ofte på rent subjektive meninger fremfor grundig analyse. De få som utfører slike analyser, tar gjerne så lang tid at når nettsiden endelig er klar for å lanseres er den allerede utdatert. Man risikerer derfor å investere mye tid, energi og penger uten at det nødvendigvis gir gode resultater.

Tilpasningsdyktig modell

Vekstdrevet webdesign er en smartere, mer fleksibel og datadrevet tilnærming til å utvikle gode nettsider. Dette er en svært tilpasningsdyktig modell som alltid er i konstant utvikling. Dette gjør det lettere å imøtekomme utfordringer og endringer som oppstår i markedet. På denne måten vil man over tid skape et nettsted som gir deg de aller beste resultatene, og som er mer relevant og hjelpsom for de besøkende. Og det er jo nettopp det som er målet med en nettside.

Ønsker du vekstdrevet webdesign for din bedrifts nettside?

Spør oss om webdesign i dag!

Deling:

Illustrasjon av Vekstdrevet webdesign