Hva er Click Per Mile (CPM)?

Click Per Mile (CPM), også kjent som «Cost Per Mille», er en betalingsmodell i digital markedsføring der annonsører betaler for hver tusende visning av deres annonse. Dette er en vanlig metode for prising av bannerannonser og andre visningsbaserte annonser.

CPM gir markedsførere et mål på hvor effektivt de når ut til sin målgruppe, og det kan være en indikator på generell annonseytelse.