Hva er Cost Per Click (CPC)?

Cost Per Click (CPC) er en betalingsmodell i digital markedsføring der en annonsør betaler en fast sum for hvert klikk på en annonse. Dette er vanlig i søkemotorannonsering og andre former for betalt annonsering.

CPC er et viktig mål for å vurdere effektiviteten av en annonsekampanje, da det direkte relaterer seg til den kostnaden annonsøren har for å generere interesse eller salg.