Hva er universell utforming på nett?

Illustrasjon Universell Utforming

Sist oppdatert: 21.02.23 Universell utforming handler om å utforme omgivelser, produkter og tjenester slik at de kan brukes av alle, også de med nedsatt funksjonsevne (for ekspempel blinde eller døve personer). Et eksempel på universell utforming kan være en video med undertekster, slik at også en døv person kan se den og skjønne hva det dreier seg om. Hvem […]