AR (augmented reality)

Hva er Augmented Reality (AR)? Augmented Reality (AR) er en teknologi som legger digitale elementer, som bilder eller lyd, over den virkelige verden gjennom bruk av enheter som smarttelefoner eller AR-briller. I digital markedsføring brukes AR for å skape engasjerende og interaktive opplevelser for forbrukerne, som å prøve produkter virtuelt eller navigere i butikker. AR-teknologi […]

Attribution Modelling

Hva er Attribution Modelling? Attribution Modelling er en metode for å identifisere hvilke markedsføringskanaler eller berøringspunkter som bidrar til en konvertering, for eksempel et salg eller en annen ønsket handling. Dette gjør det mulig for markedsførere å forstå og optimalisere ROI for ulike kanaler i en kundes kjøpsreise. Ved å bruke Attribution Modelling, kan bedrifter […]

App Store Optimization

Hva er App Store Optimization? App Store Optimization (ASO) er prosessen med å forbedre synligheten av en mobilapplikasjon i appbutikker som Google Play og Apple App Store. Målet er å øke antall nedlastinger gjennom optimalisering av appbeskrivelser, nøkkelord, brukeromtaler og andre elementer. Effektiv ASO kan øke antall nedlastinger og dermed inntektene fra en app. Det […]

API (Application Programming Interface)

Hva er API (Application Programming Interface)? API står for Application Programming Interface og er et sett med regler og protokoller for bygging og integrasjon av programvareapplikasjoner. I digital markedsføring kan API-er brukes for å automatisere oppgaver, hente data, eller integrere ulike plattformer og verktøy. API-er spiller en sentral rolle i dagens digitale økosystem og gjør […]

Ankertekst

Hva er Ankertekst? Ankertekst er den synlige, klikkbare teksten i en hyperkobling. I digital markedsføring og søkemotoroptimalisering (SEO) er Ankertekst viktig for å forstå sammenhengen mellom ulike nettsider og for å forbedre søkemotorrangeringen. Velvalgte Ankertekster kan forbedre brukeropplevelsen ved å gi klare og beskrivende koblinger, og de kan også hjelpe søkemotorer med å forstå relevansen […]

Analytics

Hva er Analytics? Analytics refererer til innsamling, prosessering og analyse av data for å ta informerte beslutninger. I digital markedsføring brukes Analytics for å måle effektiviteten av ulike kampanjer, forstå brukeratferd, og optimalisere markedsføringsstrategier. Bruk av Analytics kan gi bedrifter viktig innsikt i kundenes behov og preferanser. Dette kan i sin tur hjelpe bedrifter med […]

Analog markedsføring

Hva er Analog Markedsføring? Analog Markedsføring refererer til markedsføringsmetoder som ikke er digitale, som for eksempel trykte reklamer, TV-reklamer, radioreklamer og direktepost. Selv om digital markedsføring har tatt over mye av markedsføringslandskapet, spiller Analog Markedsføring fortsatt en viktig rolle for mange bedrifter. Analog Markedsføring kan være spesielt effektivt for lokale virksomheter eller for målgrupper som […]

Alt-Tekst

Hva er Alt-tekst? Alt-tekst, eller «alternativ tekst», er en kort beskrivelse av et bilde på et nettsted, og det er ment for å være et alternativ når bildet ikke kan lastes eller vises. I digital markedsføring og søkemotoroptimalisering (SEO), spiller Alt-tekst en viktig rolle fordi den hjelper søkemotorer med å forstå innholdet i bildet, noe […]

Algoritme

Hva er Algoritme? En Algoritme er en sekvens av instruksjoner designet for å utføre en spesifikk oppgave. Innenfor digital markedsføring brukes Algoritmer til å automatisere ulike prosesser som dataanalyse, målretting av annonser, og søkemotoroptimalisering (SEO). Effektiv bruk av algoritmer kan resultere i mer effektive markedsføringskampanjer, bedre kundesegmentering og dermed høyere ROI. Algoritmer spiller en nøkkelrolle […]

AI (Artificial Intelligence)

Hva er AI (Artificial Intelligence)? Kunstig intelligens (AI) refererer til simuleringen av menneskelig intelligens i maskiner som er programmert til å tenke som et menneske og etterligne deres handlinger. I digital markedsføring blir AI brukt til å automatisere oppgaver, analysere store datamengder, og tilpasse markedsføringsbudskap til ulike målgrupper. Bruken av AI i digital markedsføring kan […]