Nettrakett godkjent som lærebedrift i mediegrafikerfaget

Nordland fylkeskommune har nylig godkjent Nettrakett som lærebedrift for mediegrafikerfaget. Dette er vår andre lærebedriftgodkjenning og i følge Vilbli.no er vi den eneste private bedriften i Nordland fylke med denne godkjenningen. 

Godkjenningen er gitt på grunnlag av at vi kan gi opplæring i samsvar med læreplanen for faget.

Det innebærer at vi kan ta imot elever fra Media og Kommunikasjon som skal ha 2 år praksis i mediegrafikerfaget før de går opp til fagbrev.

En mediegrafiker jobber med utforming og produksjon av visuell kommunikasjon, grafisk design og produksjon, og skal sørge for at budskapet er lett forståelig for mottakeren.
Vanlige arbeidsoppgaver er design og produksjon av annonser, plakater, brosjyrer og annen visuell kommunikasjon og emballasje. Det kan også være design og produksjon av bøker, magasiner, tidsskrifter, webdesign og andre digitale flater. Som mediegrafiker må du ha god kunnskap om ulike analoge og digitale medier. Du må ha god forståelse for hvordan det visuelle uttrykket virker på mottakeren.

Mediegrafikere jobber i mange ulike grafiske bedrifter. Du finner mediegrafikere i reklame- og designbyråer, aviser, trykkerier, multimedieselskaper, TV- og produksjonsselskaper, internettbedrifter og i andre bedrifters medie- og informasjonsavdelinger.

Når det kommer til design jobber vi blant annet med trykksaker, logodesign, webdesign, emballasjedesign, annonseutforming, illustrasjoner og infografikker.

Hjelpe unge og lærevillige til en yrkesvei innen medie- og kommunikasjon

Behovet for kompetente medarbeidere er stort innenfor feltet. Det å bli lærebedrift er viktig, også i forhold til vår egen rekruttering. At vi som lærebedrift kan hjelpe til med praktisk anvendelse og til enhver tid oppdatert kunnskap tror vi er en stor fordel for alle parter. Det siste året har vi hatt 4 elever fra videregående utplassert. Faglig leder for mediegrafikerfaget er Line S. Johansen.

Dette er Nettraketts andre godkjenning som lærebedrift på kort tid. I 2017 ble vi godkjent som lærebedrift i IKT-Servicefaget.

Vi har fått god hjelp fra Opplæringskontoret for Nordre Nordland i forbindelse med godkjenning som lærebedrift.

Deling: