Hva er Agile Marketing?

Agile Marketing er en metodikk som tar i bruk agile prinsipper og praksiser fra programvareutvikling for å forbedre markedsføringsprosesser. Dette inkluderer rask iterasjon, tverrfaglige team, fleksibilitet og fokus på å levere verdi til kunden.

Implementering av Agile Marketing kan føre til økt effektivitet, raskere tid til markedet og bedre tilpasning til kundens behov. Det gjør også markedsføringsarbeidet mer responsivt mot endringer i markedet eller kundepreferanser, noe som kan føre til høyere ROI og kundetilfredshet.