Æ E MÆ er lansert

Nettsiden til Æemæ på nettbrett og desktop

Nettrakett har bidratt på et svært viktig prosjekt. Fra Æemæ.no: Æ E MÆ er en helhetlig modell for forebygging av vold og seksuelle overgrep blant barn og unge. Modellen inneholder undervisning og opplæring av barn, unge og deres foreldre samt kunnskapsheving hos ansatte som gjennom sin jobb kan være med å forebygge vold og overgrep. […]