Kunstig intelligens

Hva er Kunstig intelligens? Kunstig intelligens (AI) refererer til simuleringen av menneskelig intelligens i maskiner som er programmert til å tenke som et menneske og etterligne deres handlinger. I digital markedsføring, kan AI brukes for å automatisere oppgaver, analysere data, forutsi forbrukeradferd, og forbedre kundeopplevelsen, blant annet. For bedrifter er Kunstig intelligens en unik mulighet […]

KPI (Key Performance Indicator)

Hva er KPI (Key Performance Indicator)? KPI står for «Key Performance Indicator» og er en kvantitativ eller kvalitativ måleenhet som brukes for å vurdere effektiviteten av ulike aktiviteter i en organisasjon. I digital markedsføring, gir KPIer bedrifter muligheten til å måle suksessen av deres markedsføringskampanjer, salgsinnsats, eller andre forretningsaktiviteter. Vanlige KPIer inkluderer klikkrate, konverteringsrate, og […]

Konverteringsrate

Hva er Konverteringsrate? Konverteringsrate er en måleenhet i digital markedsføring som angir hvor stor andel av besøkende på en nettside som utfører en spesifikk ønsket handling. Dette kan inkludere kjøp, fylle ut et skjema, klikke på en knapp, eller annen interaksjon som er viktig for bedriften. Konverteringsraten beregnes ved å dele antallet fullførte handlinger med […]

Konverteringsbane

Hva er Konverteringsbane? En Konverteringsbane, også kjent som en salgstrakt eller kjøpsreise, er en serie av trinn som en bruker følger fra første interaksjon med en nettside til en endelig konvertering, som et kjøp eller utfylling av et kontaktskjema. Konverteringsbanen kan inkludere ulike stadier som oppdagelse, vurdering, beslutning og handling. Hver fase har spesifikke berøringspunkter […]

Konvertering

Hva er Konvertering? Konvertering refererer til prosessen der en besøkende på en nettside utfører en ønsket handling, som for eksempel å fylle ut et skjema, kjøpe et produkt, eller abonnere på en nyhetsbrev. I digital markedsføring måles konverteringsraten som andelen besøkende som utfører den ønskede handlingen, og dette er en viktig indikator på suksess. For […]

Kontaktskjema

Hva er Kontaktskjema? Et Kontaktskjema en nettside lar brukere sende inn informasjon, spørsmål eller henvendelser direkte til bedriften. Kontaktskjemaet inkluderer ofte felt for navn, e-postadresse, telefonnummer og en meldingsboks. Det fungerer som en effektiv kommunikasjonskanal mellom bedriften og potensielle eller eksisterende kunder. For bedrifter er Kontaktskjema et viktig verktøy for leadsgenerering og kundeservice. Det er […]

Klikkrate

Hva er Klikkrate? Klikkrate (eller Click-Through Rate/CTR) er en metrisk måling i digital markedsføring som angir hvor ofte folk som ser en annonse eller andre former for digitalt innhold, faktisk klikker på det. Det er en viktig indikator for effektiviteten av en markedsføringskampanje og beregnes ved å dele antall klikk med antall visninger, ofte uttrykt […]

Klikkagn

Hva er Klikkagn? Klikkagn refererer til en markedsføringsteknikk der innhold, som overskrifter eller annonser, er designet for å fange oppmerksomheten og oppmuntre folk til å klikke på det. Dette kan ofte være sensasjonelle eller svært engasjerende overskrifter som lover informasjon eller resultater som er for gode til å være sanne. Teknikken brukes ofte i online […]

Kjøpstrakt

Hva er Kjøpstrakt? Kjøpstrakt er en modell som beskriver de ulike fasene en potensiell kunde går gjennom på vei til å utføre en ønsket handling, som for eksempel et kjøp. Modellen omtales ofte som salgstrakt eller konverteringstrakt. Kjøpstrakten starter bredt med mange potensielle kunder i «bevissthetsfasen» og blir smalere gjennom «vurdering», «beslutning», og til slutt […]

Kjøpsprosess

Hva er Kjøpsprosess? Kjøpsprosess refererer til de ulike trinnene en forbruker går gjennom fra det første møtet med et produkt eller en tjeneste, til det endelige kjøpet. Prosessen kan inkludere faser som bevissthet, vurdering, beslutning, og handling. I digital markedsføring er det viktig å forstå denne prosessen for å tilpasse markedsføringsstrategier som fører forbrukeren effektivt […]