Vesterålsbedrifter – Hvor gode er de på nett?

Vinteren 2016/2017 utførte Nettrakett en større undersøkelse av utvalgte bedrifter i Vesterålen. Undersøkelsen hadde som hensikt å avdekke hvordan Vesterålsbedrifter presenterer seg på nett. Dette undersøkte vi ved å se nærmere på hvor stor andel av bedriftene som var universelt utformet, hadde mobilvennlig design, feil eller større mangler på nettsiden. Sidehastighet og sikkerhet ble også vurdert.

Da vi gikk i gang med undersøkelsen var det registrert 2.727 bedrifter i Vesterålen, noe som gjorde at vi så oss nødt til å sette noen kriterier for hvilke type bedrifter som skulle vurderes. Vi valgte derfor å fokusere på de største bedriftene i regionen, ettersom små og/eller nystartede bedrifter ikke alltid har hatt tiden eller ressursene som kreves for å få på plass en god nettsatsing med det samme. Kriteriene ble dermed satt til omsetning på over 5 millioner, samt et overskudd på 100.000,- eller mer i 2015. Bedrifter som naturlig ikke har større behov for egen nettside ble sortert ut (eksempelvis fiskebåter), noe som gjorde at vi satt igjen med 220 bedrifter i denne undersøkelsen.

3 av 10 mangler nettside

Undersøkelsen avdekket mange spennende tall og fakta om hvordan bedriftene i Vesterålen presenterer seg på nett. Noe av det som overrasket mest, var hvor mange bedrifter som fremdeles ikke var tilstede på nettet. Hele 30% av regionens største bedrifter har enda ikke egen nettside. Dette er større bedrifter med en ikke uanselig kundemasse, men som likevel ikke har en tilstedeværelse for kunder digitalt. Dette er svært bemerkelsesverdig, da det ikke lengre er noen tvil om at internett har kommet for å bli. Flere av bedriftene som manglet nettside, hadde en Facebookside som hovedkanal på nett. Dette er en løsning som medfølger både usikkerhet og en rekke ulemper. Mange kan være tjent med å være representert på Facebook, men om dette er den eneste måten eksisterende og potensielle kunder kan finne bedriften din digitalt, kan man gå glipp av et stort potensiale. I tillegg har du lagt bedriftens tilstedeværelse på nett i hendene på et stort amerikansk selskap. Hvis du fremdeles ikke ser fordelene med å ha en egen nettside, kan du lese 8 grunner til at bedriften din trenger egen nettside her.

Mobilvennlige nettsider

En annen viktig oppdagelse som kom frem i undersøkelsen er den lave andelen mobilvennlige nettsider. Kun 62% av Vesterålens største bedrifter som har egen nettside, har en mobiltilpasset utgave.
Statistikk viser at de aller fleste av oss søker på nett før vi foretar en større anskaffelse. I tillegg foregår godt over halvparten av all nettrafikk på mobil, og uten mobiltilpasset design kan man risikere å falle ut av søkeresultatene hos Google. Det er derfor svært essensielt å tilpasse sin tilstedeværelse på nett etter dine besøkende. Selv om dette er problemstillinger kjent av mennesker i fagbransjen, er dette ikke godt kjent blant de lokale næringsdrivende. Ønsker du å lære mer om viktigheten av mobilvennlige nettsider, kan du lese deg litt opp på hvorfor mobilvennlige nettsider er viktig.

Universell utforming

Universell utforming handler om at alle, også personer med ulike handikap, skal kunne bruke en nettside relativt problemfritt. Etter forskriften om universell utforming kom i 2013, skulle de alle nettsider som ble opprettet eller vesentlig oppgradert etter 01.07.14 følge standard for universell utforming.

Universell utforming handler om noe så enkelt som justering av skriftstørrelse og god kontrast for mennesker som ser dårlig, for hele oppsettet av nettsiden slik at f.eks. blinde kan bruke den via en spesiell skjermleser. Undersøkelsen viser at en stor andel av Vesterålsbedriftene har en stor jobb å gjøre, men også mye å hente på tilpasning. Kun 9% av bedriftene som har egne nettsider, følger helt eller nesten standarden for universell utforming. I snitt fant vi 21 «feil» på hver nettside når det kommer til universell utforming. Ønsker du å lære mer om universell utforming, og hvordan det hjelper kundene dine, kan du lese mer her.

Sikkerhet

De fleste av oss setter pris på personvernet, og ønsker ikke at uvedkommende skal få tilgang til data som utveksles. Den tradisjonelle måten internett overfører informasjon, begge veier, heter http (hyper text transfer protocol). Dette er en godt konstruert kommunikasjonsprotokoll, men sikkerheten rundt data ble dessverre ikke ivaretatt når denne protokollen ble utviklet. Det har derfor kommet en forbedret, kryptert utgave av protokollen, som kalles https (s for secure).

I vår kartlegging av de større bedriftene i Vesterålen kunne vi se at bare 8% av de som har nettsider hadde fått https på plass.
Nettleserne Google Chrome og Mozilla Firefox har siden januar 2017 begynt å merke nettsider levert over http som usikre. Nettsidene som er sikre, har allerede blitt merket en god stund. Foruten bedriften og besøkende sin sikkerhet, er det viktig å ha i bakhodet at man for øyeblikket faktisk rangerer høyere i søkemotoren Google om nettsiden leveres over https. Vi anbefaler derfor at du får denne krypteringen på plass, enten du har en eksisterende nettside eller planlegger en ny. Les mer om sikre nettsider her.

Liker du å vente?

De aller fleste av oss har vært innom nettsider som laster så sakte at man tror noe er feil, og dermed velger å forlate siden. Undersøkelser viser at hvor fort nettsiden din laster, har stor innvirkning på både kundetilfredshet og konvertering (i for eksempel salg eller utfylling av et kontaktskjema). Rangering i Googles søkeresultater påvirkes også sannsynligvis av lastehastigheten på nettsiden. Også prisen du betaler for å benytter deg av Adwords-annonser vil bli påvirket av lastehastigheten.

I denne undersøkelsen brukte vi et verktøy fra Google som heter PageSpeed Insights. Dette verktøyet måler sidehastighet og inndeler resultatene i 3 kategorier: Rødt, gult og grønt. Akkurat slik som trafikklys. Verktøyet måler både på utgavene for datamaskin og mobil, slik at man ser hvordan du ligger an på både desktop og mobil. Man får også tips til hvordan man kan forbedre ytelsen på nettsiden sin.
Resultatene vi kom frem til i  vår undersøkelse var ganske nedslående. Totalt 78% fikk rødt lys, 21% fikk gult, mens knappe 1% fikk grønt. Sidehastighet er noe bedriftene i Vesterålen virkelig burde ta på alvor, og ta nødvendige grep i tiden framover. Du kan lese mer om hvorfor raske nettsider er lønnsomme nettsider her.

Feil på sidene

I DEVELOPER TOOLS verktøyet til nettleseren Google Chrome kan man kjapt og enkelt sjekke for vanlige feil på en nettside. Ved å høyreklikke på en nettside i Google Chrome vil man få opp flere valg, deriblant «Inspisér». Klikker man på inspisér åpnes Chrome Developer Tools, og gir deg et dypere innblikk bak en nettsides fasade.

For den gjengse nettstedseier er det gjerne fanen «Console» som vil være mest interessant. Her vil nettleseren gjengi flere feil som den støter på, både underveis når siden lastes, og senere under bruk av nettsiden. Av vanlige feil som en nettstedseier bør bemerke seg, har vi feil med JavaScript og 404-feil.

Feil med Javascript kan også få alvorlige konsekvenser. Hvis nettleseren har problemer med å tolke JavaScript-koden den mottar, kan det medføre at alt av JavaScript på nettsiden ikke vil fungere. Dette kan for eksempel føre til tap av salg for nettbutikker der viktige deler av salgsprosessen er styrt av JavaScript.

Om klikk og funksjonalitet på et nettsted etterhvert leder til feil i Javascript, vil Chrome Developer Tools også plukke opp dette. Avhengig av hvilken funksjonalitet koden styrer, vil disse feilene være mer eller mindre alvorlige. Feil underveis trenger nødvendigvis ikke føre til at resten av JavaScript-funksjonaliteten på et nettsted slutter å fungere.

En 404-feil betyr at en fil som nettstedet trenger, av ulike årsaker ikke kan lastes. Hvis filen som mangler er en JavaScript-fil kan det føre til at kritisk funksjonalitet som skjema-behandling og nedtrekksmenyer ikke vil fungere. Det kan også lede til at mindre kritiske ting som bilder i en artikkel ikke vises i det hele tatt.

I denne undersøkelsen hadde 29% av bedriftene med nettsider ulike feil på forsiden av nettstedet sitt. Undersider ble ikke undersøkt i denne omgang.

Favicons

Et favicon er et lite bilde på 16×16 pixler i nettleseren din. Det står øverst i nettleseren, fremst på fanebladet du åpner for å besøke nettsider. For eksempel kan du se vårt rakettsymbol foran tittelen på denne nettsiden.
Et favicon kan være en forenklet eller en mindre versjon av logo eller et varemerke. De fleste kjenner til Facebooks hvite «f» på blått underlag, eller Google`s «G» i forskjellige farger. Favicons kommer også opp i bokmerkene (foran navnet på siden), og vil da bidra til økt gjenkjennelighet.

Noen gode grunner for å ha favicons på plass er:

– Bli lettere gjenkjent
– Viser varemerket ditt og bygger kredibilitet
– Differensierer nettsiden din fra konkurrenter
– Nettsiden ser mer profesjonell ut

Om man ikke har favicon, vil nettleseren enten vise et bilde av et «tomt ark», eller ingenting.

Av de 220 større bedriftene i Vesterålen som hadde nettside, hadde kun 47% favicon på plass.

Facebook

Det finnes en rekke andre sosiale medier, men hva angår nettmarkedsføring er Facebook den aller største i dagens samfunn. De aller fleste av oss her i Norge har en brukerprofil på Facebook. Ipsos har regnet ut at 3,7 millioner nordmenn over 18 år har konto der, og 2,7 av dem er pålogget hver eneste dag. Samtidig ser man at stadig flere bedrifter har fått egne facebooksider på plass.
Annonsering på Facebook gir muligheter til å målrette annonsene mot aldersgruppe, kjønn, bosted og andre variabler. Facebook er et sosialt medie, og mye av verdiene til selskapet ligger i muligheten for toveiskommunikasjonen med eksisterende og potensielle kunder.

Facebook byr på store muligheter for bedrifter, men det krever rett fremgangsmåte, og tid til oppfølging for å utnytte sitt potensiale for fullt.
I vår undersøkelsen kunne vi se at 62% av de undersøkte bedriftene var representert på Facebook. Det var imidlertid store forskjeller på «tingenes tilstand». Flere hadde registrert firmaet på Facebook som en privatperson, selv om det risikerer for utestengelse fra Facebook på grunnlag av brudd på deres regler og betingelser. Andre bedrifter hadde ikke postet nyheter i løpet av det siste året, og Facebooksiden fremsto som forlatt. I slike situasjoner er det ikke usannsynlig at besøkende tror at bedriften er lagt ned eller under avvikling. Heldigvis er det ikke bare sorgen å melde, for endel bedrifter har forstått verdien av nær toveiskontakt med kundene, og bruker Facebook aktivt for å promotere firmaet sitt og kommunisere med likerne sine.

Oppfatter du Facebook for bedrifter som vanskelig, eller trenger tips til hvordan du best går fram for å promotere firmaet på Facebook? Vi har tidligere skrevet litt om markedsføring på Facebook som du kan lese om her.

Andre sosiale medier

De andre sosiale mediene vi har undersøkt tilstedeværelsen på er Instagram, Linkedin, Twitter og Youtube. Hver av disse representerer sin unike uttrykksform, og må derfor tilnærmes på forskjellig vis.

Instagram

Instagram er en gratis foto- og videodelingstjeneste, og sosialt nettverk som har svært mange brukere. Hver dag blir 45-50 millioner bilder lastet opp, og en milliard likes blir gitt av mediets 150 millioner brukere.
Dette mediet passer bra for firmaer som kan presentere gode bilder av varene de selger, for eksempel butikker eller restauranter.
I vår undersøkelse hadde 28 av 220 av Vesterålens største firmaer en konto på Instagram. Herregalleriet er et eksempel på hvordan man kan presentere varer på en fin måte. Instagram har nå blitt en del av Facebook, og mulighetene er tilstede for annonsering gjennom Facebook sitt annonseverktøy.

Linkedin

Linkedin er et forretningsorientert profesjonelt nettverk som lar brukerne opprette profiler bestående av samme type informasjon som er tilgjengelig i en CV. Man kan samle profesjonelle forretningskontakter og forbindelser. Brukerne kan også legge ut ting på sin «vegg», slik man kjenner igjen fra Facebook.

Bedrifter oppretter sin egen side med relevant firmainformasjon, og kan som brukerne legge ut relevant innhold. Dette er en fin måte å presentere firmaet for interesserte potensielle ansatte og samarbeidspartnere. Verdt å merke seg, er også at det er mulig å annonsere på Linkedin som bedrift.

10 av 220 bedrifter omfattet av vår undersøkelse var representert på Linkedin med egen side.

Twitter

Twitter er en såkalt mikrobloggingstjeneste, der du deler korte meldinger på inntil 140 tegn. Tjenesten symboliseres som med en liten blå fugl, og vi kaller statusmeldingene for tweets, og det å sende slike meldinger for å twitre/tvitre eller kvitre.
Mens man deler bilder via Instagram, går Twitter i stor grad ut på å dele innhold, selv om også bilder deles. En stor del av twittermeldingene inneholder da en link til en aktuell nettside. Som på Facebook kan bedrifter opprette en konto, og vil få følgere om de legger ut nyttig og relevant innhold. Det er et eget «twitterspråk» som må læres før man går i gang for fullt. Mange har sikkert sett eller hørt uttrykk som hashtag, RT, DM, # og @. Også på Twitter er det mulig å kjøpe annonser, da gjerne i form av «promoterte tweets».

10 av 220 av vesterålsbedriftene i undersøkelsen hadde Twitterkonto.

YouTube

Du har ganske sikkert vært innom YouTube. Det er verdens største nettsted for opplasting, visning og deling av filmklipp, og alle kan lage seg en egen gratis konto der. Tjenesten eies av Google, og videoer på YouTube utgjør en ikke uanselig del av Googles søketjeneste da YouTube er den nest største søkemotoren i verden.
For bedrifter er YouTube ideell for alt fra reklamefilmer, dokumentarklipp til rene instruksjons- og informasjons-videoer. Muligheten for å bygge renommé, samt hjelpe kundene sine, er enorme.

I denne undersøkelsen så vi at 10 av 220 Vesterålsbedrifter hadde egen konto på Youtube. Vi nevner med det samme at man også hos YouTube kan kjøpe en rekke typer annonseprodukter som bedrift.

Et lokalt eksempel på hvordan Youtube kan brukes av en bedrift, er Nordlaks sin Youtubekonto.

Oppsummering

Selv om det er flere lyspunkter blant bedriftene i Vesterålen sin satsing på digital kommunikasjon, så er tallenes tale klare. Hovedinntrykket er at det fins et stort uforløst potensiale hos svært mange.

Vi mener det er på høy tid å ta innover seg at kommunikasjon med kunder og samarbeidspartnere i svært stor grad nå foregår digitalt. Har din bedrift vekstambisjoner eller driver i en konkurranseutsatt bransje, er det svært viktig å være synlig på en ryddig måte der målgruppen befinner seg. Det hjelper ikke å ha et godt produkt eller tilbud når ingen vet om det.

I mange bransjer rettet mot forbrukermarkedet er det nærmest panikktilstander i forhold til konkurransen fra nettbutikker. Noen nettbutikker har veldig stor konkurransekraft, men det er gjerne fordi de er gode digitalt. De er tilstede der deres kunder er. Du kan lese deg opp selv eller søke hjelp, men ta uansett grep for din bedrifts synlighet, tilgjengelighet og konkurransekraft. La 2017 være året for digital action!

Ønsker du tilsendt funnene i undersøkelsen vår fordelt på Vesterålens ulike kommuner? Trykk her.

Lyst på starthjelp for bedrift?

Før man bestemmer seg for veien videre, må man vite hvor man er. Vi kan gi deg en utvidet rapport for din bedrift, og samtidig peke på muligheter for å få ut akkurat din bedrifts potensiale på nett.

Fyll ut skjemaet, så tar vi snarlig kontakt.

Deling: