Tilgjengelighetserklæring for kommune og offentlig

Konsulent som implementerer tilgjengelighetserklæring for kommune og offentlig sektor

Nettrakett jobber med universell utforming hver dag, og hjelper offentlige virksomheter trygt i havn med å få på plass lovpålagt tilgjengelighetserklæring. Ta kontakt for rask implementering. Nye krav Kravene for digital universell utforming skjerpes. Tidligere måtte man forholde seg til 35 minstekrav. Fra 1. februar 2023 må offentlige virksomheter møte 12 nye krav i tillegg […]

Hva er universell utforming på nett?

Illustrasjon Universell Utforming

Sist oppdatert: 21.02.23 Universell utforming handler om å utforme omgivelser, produkter og tjenester slik at de kan brukes av alle, også de med nedsatt funksjonsevne (for ekspempel blinde eller døve personer). Et eksempel på universell utforming kan være en video med undertekster, slik at også en døv person kan se den og skjønne hva det dreier seg om. Hvem […]

WCAG 2.0 AA / Universell utforming

Fra og med 01. juli 2014 er de nye retningslinjene for universell utforming (WCAG 2.0) lovpålagt her i Norge. Dette innebærer at alle nye nettløsninger (med få unntak) må møte kravene om universell utforming. Disse kravene skal forenkle netthverdagen for svaksynte, hørselshemmede og personer med funksjonsnedsettelser. 35 av 61 suksesskriteriene i WCAG 2.0 må oppfylles […]