Hva er universell utforming på nett?

Hva er universell utforming på nett?

Universell utforming handler om å utforme omgivelser, produkter og tjenester slik at de kan brukes av alle, også de med nedsatt funksjonsevne (for ekspempel blinde eller døve personer). Et eksempel på universell utforming kan være en video med undertekster, slik at...